Vytvoriť faktúru

RELION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RELION
IČO 17324131
DIČ 2020857795
Dátum vzniku 02 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELION
Rostovská 18
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 236 €
Zisk 883 €
Aktíva 22 840 €
Vlastný kapitál 22 038 €
Kontaktné informácie
Email ernest.geze@gmail.com
Webová stránka http://www.relion.sk
Phone(s) +421244880887
Mobile phone(s) +421903723129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,052
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,052
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,052
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,918
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,921
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,399
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,707
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,308
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,131
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,020
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,020
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 116
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 49,236
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 49,236
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,236
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,906
D. Služby (účtová skupina 51) 18,046
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,668
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,235
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 433
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,284
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 530
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324131 DIČ: 2020857795
 • Sídlo: RELION, Rostovská 18, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06 11.02.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ernest Géze 6 639 € (100%) Rostovská 18 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2011Nové sidlo:
   Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.10.2011Zrušené sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   11.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   15.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   14.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   10.08.1994Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   09.08.1994Zrušené sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   RELION, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   08.02.1993Zrušené obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1991Nové obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia