Vytvoriť faktúru

SAP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAP
IČO 17324149
DIČ 2020295101
IČ DPH SK2020295101
Dátum vzniku 11 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAP
Šafárikovo nám. 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 590 €
Zisk -15 501 €
Aktíva 30 772 €
Vlastný kapitál -137 957 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255421729, 0255565862, 0255642433
Mobile phone(s) +421908780780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,110
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,110
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 848
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 848
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,151
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,151
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,151
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,111
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,070
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,110
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -153,457
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -146,255
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,400
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,567
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -224
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -224
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 160,791
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 156,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,568
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,208
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 590
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,057
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 429
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 10,620
D. Služby (účtová skupina 51) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 68
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,664
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,467
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,735
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,541
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324149 DIČ: 2020295101 IČ DPH: SK2020295101
 • Sídlo: SAP, Šafárikovo nám. 2, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02 27.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marián Škultéty 3 319 € (50%) Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
  Prof.MUDr. Ivan Hulín, DrCs. 3 319 € (50%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ivan Hulín , DrCs. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo, konzultácie v oblasti vydavateľskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1991Nové obchodné meno:
   SAP spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia