Vytvoriť faktúru

I N T R A M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I N T R A M
IČO 17324211
DIČ 2020318487
IČ DPH SK2020318487
Dátum vzniku 25 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I N T R A M
Bočná 92
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 898 €
Zisk 26 585 €
Aktíva 28 909 €
Vlastný kapitál -25 954 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243413869, 0903248747
Mobile phone(s) 0903248747, 0903410588
Fax(es) 0243413869
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,333
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,333
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,333
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,281
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,549
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,614
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 631
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -33,257
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,585
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,983
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,523
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,555
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,526
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 906
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,226
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,897
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 905
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,898
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,316
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,415
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,167
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 61,222
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,979
C. Služby (účtová skupina 51) 6,389
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,270
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 462
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,572
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,676
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,075
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 131
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -131
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,545
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324211 DIČ: 2020318487 IČ DPH: SK2020318487
 • Sídlo: I N T R A M, Bočná 92, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 25.11.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Muškátová 42 Bratislava 821 01
  Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2002Nové sidlo:
   Bočná 92 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 25.11.1991
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť elektrických zariadení
   inžiniersko-investorská činnosť v oblasti elektro
   sprostredkovateľská činnosť pre časť elektro silnoprúdu a časť MaR, ASRPT
   montáž elektrozariadení do 1000 V a montáž MaR
   obchodná činnosť všetkého druhu tovarov na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   I N T R A M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia