Vytvoriť faktúru

GE Money - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GE Money
Stav Zrušená
IČO 17324220
DIČ 2020363642
IČ DPH SK2020363642
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GE Money
Bottova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 590 €
Zisk -6 042 €
Aktíva 1 974 658 €
Vlastný kapitál -181 152 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259225111, 0259225170, 0259225176, 0259225333, 0259225666
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 200,491
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 200,491
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,191
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 196,911
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 200,491
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,216
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,060,060
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,060,060
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,214,831
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -30,614,065
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,701,293
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,315,358
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,042
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,707
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 196,911
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 196,911
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,796
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,875
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,875
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,921
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 76,590
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,155
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,441
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,542
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,237
D. Služby (účtová skupina 51) -117,454
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,813
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,813
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,358
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,253
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,695
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,990
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,372
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Kurzové zisky (663) 12
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,948
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 3,106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49,842
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,936
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,888
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 154
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,042
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
 • IČO:17324220 DIČ: 2020363642 IČ DPH: SK2020363642
 • Sídlo: GE Money, Bottova 7, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   08.11.2014Nové obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   10.09.2003Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   01.10.1991Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť