Vytvoriť faktúru

Štúdio L + S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štúdio L + S
IČO 17324319
DIČ 2020297433
IČ DPH SK2020297433
Dátum vzniku 11 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio L + S
Nám. 1.
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 636 692 €
Zisk -22 985 €
Aktíva 379 775 €
Vlastný kapitál -12 099 €
Kontaktné informácie
Email rezervacia@studios.sk
Phone(s) 0252967552, 0220855100, 0252921584, 0252925001, 0252925082
Mobile phone(s) 0903440660, 0904700303, 0904700304, 0904700952, 0907727550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 332,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,109
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,109
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,946
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,234
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 929
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 272,966
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 266,311
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 262,941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,941
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,655
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,508
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,147
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,861
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,861
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 332,936
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,084
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,403
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 148,439
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -167,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,493
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,843
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,843
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 344,339
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 307,868
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,868
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,568
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,744
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,019
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,987
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -676
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 527
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 636,591
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 636,692
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 636,592
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 643,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,576
D. Služby (účtová skupina 51) 430,762
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 148,859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,058
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,336
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,465
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 348
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,045
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,045
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 595
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,493
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,254
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,532
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,251
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,251
O. Kurzové straty (563) 290
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,991
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,532
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324319 DIČ: 2020297433 IČ DPH: SK2020297433
 • Sídlo: Štúdio L + S, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava 11.10.1991
  Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52 29.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Lasica 3 320 € (50%) Dostojevského rad 11 Bratislava
  Ján Kováčik 3 320 € (50%) Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.1991
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52 Vznik funkcie: 29.04.1999
   03.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   14.05.1999Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   13.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   Štúdio L + S, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 5 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie a usporadúvanie divadelných predstavení
   organizovanie a usporadúvanie programov na divadelných scénach
   agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   služby komunikácie s verejnosťou /public relations/
   konzultačná činnosť v oblasti kultúry
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   04.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Astória spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Suché Mýto 17 Bratislava 813 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie budovy Astória, Suché Mýto 17 pre účely kultúrno-spoločenského centra, súčasťou ktorého je divadelný priestor, reštauračno-kaviarenské zariadenia, výstavné aktivity prepojené do rôznych priestorov budovy spojené s predajom, divadelná videotéka
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Gregor Kubániho 5 Bratislava
   Milan Lasica Novomestského 26 Bratislava
   Peter Turček Zápotockého 28/6 Žilina
   Juraj Vaculík SNP 80 Trnava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1991Nové obchodné meno:
   Astória spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Suché Mýto 17 Bratislava 813 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie budovy Astória, Suché Mýto 17 pre účely kultúrno-spoločenského centra, súčasťou ktorého je divadelný priestor, reštauračno-kaviarenské zariadenia, výstavné aktivity prepojené do rôznych priestorov budovy spojené s predajom, divadelná videotéka
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Gregor Kubániho 5 Bratislava
   Milan Lasica Novomestského 26 Bratislava
   Peter Turček Zápotockého 28/6 Žilina
   Juraj Vaculík SNP 80 Trnava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia