Vytvoriť faktúru

LTK servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LTK servis
IČO 17324335
DIČ 2020334976
Dátum vzniku 04 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LTK servis
Edisonova 24
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 €
Zisk -453 €
Aktíva 56 714 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243429948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 236
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 236
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 179
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 415
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,842
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -71,029
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -71,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -453
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,257
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,922
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,398
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 148
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 58
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 81
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 40
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324335 DIČ: 2020334976
 • Sídlo: LTK servis, Edisonova 24, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 05.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Július Perényi 6 640 € (100%) Edisonova 24 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 05.05.1995
   11.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   18.03.2010Noví spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.09.1997Nové sidlo:
   Edisonova 24 Bratislava 821 04
   29.09.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   LTK servis s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a chémie
   Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   04.05.1995Zrušené obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   21.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   montáž autoalarmov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   20.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Prenájom priemyselného tovaru.
   Zrušeny spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   10.08.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   Prenájom priemyselného tovaru.
   09.08.1993Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   11.03.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   10.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia