Vytvoriť faktúru

DUPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUPOL
IČO 17324386
DIČ 2020872293
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUPOL
Višňova 5
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 849 €
Zisk 841 €
Aktíva 83 741 €
Vlastný kapitál 75 251 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905722261
Mobile phone(s) 0905722261
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,245
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,245
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,245
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,734
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 79,979
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,091
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,419
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 841
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,888
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 308
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,580
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,039
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,230
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 440
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,849
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,849
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 74,744
C. Služby (účtová skupina 51) 20,972
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,314
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36,165
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,856
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,232
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,105
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,877
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 391
X. Výnosové úroky (662) 391
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 101
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 290
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,395
P. Daň z príjmov (591, 595) 554
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 841
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324386 DIČ: 2020872293
 • Sídlo: DUPOL, Višňova 5, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava 22.09.1999
  Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 22.09.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Marián Durai 33 194 € (50%) Višňova 5 Bratislava
  Bohuslav Durai 33 194 € (50%) Smrečianska 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   22.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   21.09.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   28.05.1992Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   27.05.1992Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   DUPOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia