Vytvoriť faktúru

ATTAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATTAK
IČO 17324483
DIČ 2020290998
IČ DPH SK2020290998
Dátum vzniku 18 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATTAK
Havlíčkova 10
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 599 €
Zisk -99 875 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252497983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 997,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 912,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 912,320
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,824
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 857,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,091
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,581
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,803
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,803
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -10,647
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,425
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,712
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,713
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 997,901
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -662,972
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -569,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -569,736
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,658,912
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,309,519
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,309,332
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 187
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,393
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 222,493
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,493
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 101,174
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,402
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,961
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,599
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,599
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,599
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,436
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,195
D. Služby (účtová skupina 51) 17,554
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,301
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,369
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,369
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,837
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,150
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -98,915
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -99,875
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324483 DIČ: 2020290998 IČ DPH: SK2020290998
 • Sídlo: ATTAK, Havlíčkova 10, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Anton Tanáč 08.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Anton Tanáč 6 640 € (100%)
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04
   02.04.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Tanáčová
   17.11.2005Noví spoločníci:
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   16.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Klukonová
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   ATTAK, spoločnosť s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Tanáč
   Ing. Andrea Klukonová
   Martina Tanáčová
   07.10.1996Zrušené obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   29.04.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodcovské a tlmočnícke služby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   28.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia