Vytvoriť faktúru

Architektonická dielňa COLLEGIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Architektonická dielňa COLLEGIUM
IČO 17324530
DIČ 2020294452
IČ DPH SK2020294452
Dátum vzniku 09 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Architektonická dielňa COLLEGIUM
Mierová 161
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 197 738 €
Zisk 2 085 €
Aktíva 175 586 €
Vlastný kapitál 2 220 €
Kontaktné informácie
Email peter.suchansky@ad-collegium.sk
Webová stránka http://www.ad-collegium.sk
Phone(s) +421243630064
Fax(es) 0243630065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,130
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,130
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,130
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 80,512
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 153,477
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,305
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,084
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,085
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 149,172
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 123
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,775
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,494
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,132
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,228
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,921
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,810
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,464
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 197,738
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 193,442
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,796
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 190,620
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,000
C. Služby (účtová skupina 51) 92,053
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 71,544
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 671
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,772
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 190
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,390
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,118
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 86,389
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,023
X. Výnosové úroky (662) 1,023
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,902
M. Nákladové úroky (562) 3,885
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,016
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,879
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,239
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,154
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324530 DIČ: 2020294452 IČ DPH: SK2020294452
 • Sídlo: Architektonická dielňa COLLEGIUM, Mierová 161, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Katarína Lupták konateľ Lazaretská 29 Bratislava 20.09.2002
  Ing. arch. Peter Suchánsky konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 18.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Katarína Lupták 1 660 € (25%) Lazaretská 29 Bratislava
  Ing. arch. Peter Suchánsky 3 320 € (50%) Kvetná 41 Levice 934 01
  WOODS PARKER MORGAN LTD. 1 660 € (25%) Calgary, Alberta Canada
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2003Nové sidlo:
   Mierová 161 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   WOODS PARKER MORGAN LTD. 126-16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Lupták Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Katarína Lupták - konateľ Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky - konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 Vznik funkcie: 18.12.1996
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   01.12.1998Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   25.02.1997Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   24.11.1996Zrušené obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.04.1995Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   23.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   31.03.1993Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, sprostredkovanie v obchode a stavebníctve
   navrhovanie a realizácia interérov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť, reklamná a propagačná, poradenská v obl. stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia