Vytvoriť faktúru

TSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TSA
IČO 17324599
DIČ 2020291262
IČ DPH SK2020291262
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TSA
Novosvetská 12
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 667 €
Zisk -1 359 €
Aktíva 18 323 €
Vlastný kapitál 368 €
Kontaktné informácie
Email travel@tsa.sk
Webová stránka http://www.tsa.sk
Phone(s) +421254412107
Fax(es) 0254412107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,172
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,142
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,935
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,172
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -991
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,603
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,359
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,163
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 736
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,427
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 206
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,330
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,173
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,667
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 302
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,379
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 986
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,656
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,381
C. Služby (účtová skupina 51) 8,788
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,281
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 665
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,971
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 18
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 18
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 428
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 428
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -410
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -399
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324599 DIČ: 2020291262 IČ DPH: SK2020291262
 • Sídlo: TSA, Novosvetská 12, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Ing. Juraj Anoškin riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 10.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dr. Ing. Juraj Anoškin 1 992 € (30%) Senná 7 Bratislava 821 09
  Ing. Juraj Anoškin, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 811 06
  Mgr. Viera Anoškinová, CSc. 1 992 € (30%) Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   obchod so starožitnosťami
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Anoškinová , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   20.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   obchod so staroživnosťami
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   19.12.2003Nové obchodné meno:
   TSA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   Dr. Ing. Juraj Anoškin Senná 7/1813 Bratislava 821 09
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.09.2003
   18.12.2003Zrušené obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   06.07.1999Nové obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   projektovanie stavieb - dopravné stavby - dopravné inžinierstvo
   vykonávanie stavieb a dopravných stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výskum a vývoj v oblasti automatizovaných systémov, dopravo-inžinierských a ekologických systémov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   realizácia a údržba počítačových sietí automatizovaných systémov riadenia
   nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov
   reklamná činnosť, výroba reklamy a kopírovacie služby.
   organizovanie výstav umeleckých diel
   výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výtvarného umenia a umeleckých diel
   vzdelávacia činnosť v oblasti dejín umenia a archeológie
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   obchod so staroživnosťami
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   05.07.1999Zrušené obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť
   výroba dopravných, technických a ekologických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   22.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia