Vytvoriť faktúru

DIELO - GRAPH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIELO - GRAPH
IČO 17324688
DIČ 2020298643
IČ DPH SK2020298643
Dátum vzniku 12 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIELO - GRAPH
Židovská 21
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 666 €
Zisk -3 785 €
Aktíva 35 085 €
Vlastný kapitál -6 108 €
Kontaktné informácie
Email dielograph@nextra.sk
Webová stránka http://www.dielo-graph.sk
Phone(s) +421254412047
Fax(es) 0254641198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,774
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,290
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 196
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,260
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,064
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,895
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,749
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,785
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,959
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 448
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,622
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,268
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,032
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,241
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,081
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,028
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,861
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 79,666
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,475
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 191
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,855
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 48,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,422
C. Služby (účtová skupina 51) 8,310
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,434
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 498
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,194
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,002
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,189
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,748
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
XI. Kurzové zisky (663) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,624
M. Nákladové úroky (562) 628
N. Kurzové straty (563) 35
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 961
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,616
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,805
P. Daň z príjmov (591, 595) 980
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324688 DIČ: 2020298643 IČ DPH: SK2020298643
 • Sídlo: DIELO - GRAPH, Židovská 21, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05 12.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Igor Radiansky 3 452 € (52%) Röntgenova 10 Bratislava 851 05
  Ing.arch Mária Burianová 1 992 € (30%) Geologická 18 Bratislava 821 06
  Erik Sep 1 195 € (18%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2003Nové obchodné meno:
   DIELO - GRAPH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Židovská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.12.1991
   25.03.2003Zrušené obchodné meno:
   DIELO-GRAPH Bratislava, spol. s r.o. /v skratke DGB spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenský fond výtvarných umení Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1992Nové sidlo:
   Vysoká 20 Bratislava 811 06
   11.10.1992Zrušené sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   DIELO-GRAPH Bratislava, spol. s r.o. /v skratke DGB spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť zameraná na predaj potrieb pre výtvarníkov a architektov, vrátane fotopotrieb, kancelárskeho tovaru, interiérových prvkov a doplnkov a ostatného vybavenia ateliérov.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti a predmete podnikania, servis technického vybavenia ateliérov, novinky v technológiách.
   Zahranično-obchodná činnosť.
   Sprostredkovateľská a agentážna činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch Mária Burianová Geologická 18 Bratislava 821 06
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava 841 05
   Slovenský fond výtvarných umení Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Ing.arch. Igor Radiansky Röntgenova 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia