Vytvoriť faktúru

DARQ Studio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DARQ Studio
IČO 17324831
DIČ 2020328046
IČ DPH SK2020328046
Dátum vzniku 20 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARQ Studio
Na Sitine 14
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 892 €
Zisk -2 423 €
Aktíva 24 488 €
Vlastný kapitál 5 119 €
Kontaktné informácie
Email brogy@chello.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,017
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,017
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,301
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,110
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,590
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,318
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,696
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,320
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,840
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,423
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,622
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,754
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,868
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,572
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,426
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,892
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 225
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,667
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,595
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,838
C. Služby (účtová skupina 51) 28,859
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 898
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -703
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 195
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 767
M. Nákladové úroky (562) 190
N. Kurzové straty (563) 24
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 553
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -760
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,463
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324831 DIČ: 2020328046 IČ DPH: SK2020328046
 • Sídlo: DARQ Studio, Na Sitine 14, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 20.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniel Brogyáni 6 639 € (100%) Na Sitine 14 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2012Noví spoločníci:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.08.2012
   28.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   09.07.2009Nové sidlo:
   Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   08.07.2009Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   18.07.1996Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   17.07.1996Zrušené sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   13.05.1993Nové sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   12.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   DARQ Studio, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia