Vytvoriť faktúru

UNIFRUIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIFRUIT
IČO 17324874
DIČ 2020341730
IČ DPH SK2020341730
Dátum vzniku 05 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIFRUIT
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 333 921 €
Zisk 32 553 €
Aktíva 364 494 €
Vlastný kapitál 38 519 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244872232
Mobile phone(s) +421903028894, +421902153518, +421948189209, +421903701712, +421903201018, +421903289449, +421903451147, +421904096143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 243,765
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 156,707
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 156,707
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 118,867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 37,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,668
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,145
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 470
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,784
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,269
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,025
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 390
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 243,765
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,072
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,216
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,216
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,553
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,693
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,315
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,315
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 170,378
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,877
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,877
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,622
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 333,923
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 333,921
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,238
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 214,683
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,473
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,415
D. Služby (účtová skupina 51) 126,189
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,893
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,764
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 12,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,048
4. Sociálne náklady (527, 528) 81
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,506
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,276
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 93,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,448
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,366
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,702
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,207
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,207
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,495
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,748
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,195
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324874 DIČ: 2020341730 IČ DPH: SK2020341730
 • Sídlo: UNIFRUIT, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Zídek U hranic 3221/18 Praha 100 00 Česká republika 04.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TOPTRANS EU, a.s. 6 640 € (100%) Nitra 949 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2014Noví spoločníci:
   TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Zídek U hranic 3221/18 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.06.2014
   15.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava-Rača 831 06
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.06.1993
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava- Rača 831 06 Vznik funkcie: 29.03.1993
   03.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava-Rača 831 06
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.06.1993
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava- Rača 831 06 Vznik funkcie: 29.03.1993
   02.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   15.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného majetku
   prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel
   sprostredkovanie služieb a prenájmu nehnuteľností
   06.05.1998Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   05.05.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   24.09.1996Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   23.09.1996Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 835 12
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Peterčák
   Jarmila Peterčáková
   29.03.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie obchodu s tovarov
   kúpa a predaj automobilov, autodoplnkov a autopríslušenstva
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   veľkoobchod s ovocím
   veľkoobchod s potravinami
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Peterčák
   Jarmila Peterčáková
   28.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reštauračná a hotelová činnosť a s tým spojené doplnkové služby
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemských a zahraničných partnerov, ako aj exportované a importované tovarové fondy
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne
   nákup a predaj, dovoz a vývoz a sprostredkovanie nákupu a predaja nových a ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok a komponentov, a to nových aj starších, autodoplnkov a autopríslušenstva
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente : potraviny, drogistický a železiarsky tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika a výpočtová technika, stavebný a keramický materiál s výnimkou tovarových fondov, na ktorých vývoz a dovoz sa vyžaduje súhlas FMZO
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.1991Nové obchodné meno:
   UNIFRUIT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 835 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reštauračná a hotelová činnosť a s tým spojené doplnkové služby
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemských a zahraničných partnerov, ako aj exportované a importované tovarové fondy
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne
   nákup a predaj, dovoz a vývoz a sprostredkovanie nákupu a predaja nových a ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok a komponentov, a to nových aj starších, autodoplnkov a autopríslušenstva
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente : potraviny, drogistický a železiarsky tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika a výpočtová technika, stavebný a keramický materiál s výnimkou tovarových fondov, na ktorých vývoz a dovoz sa vyžaduje súhlas FMZO
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia