Vytvoriť faktúru

TAXI Bratislava PROFI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAXI Bratislava PROFI
IČO 17324904
DIČ 2020290734
IČ DPH SK2020290734
Dátum vzniku 06 Novembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TAXI Bratislava PROFI
Prístavná 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 392 338 €
Zisk 3 621 €
Aktíva 219 442 €
Vlastný kapitál -10 220 €
Kontaktné informácie
Email profitaxi@profitaxi.sk
Webová stránka http://www.profitaxi.sk
Phone(s) +421253419696, +421253419798, +421253630244, +421253630245, +421253630246, +421253632020, +421253632021, +421253632022
Mobile phone(s) +421903768666, +421905768666, +421948016222, +421903437095, +421903437365, +421901765507
Fax(es) 0253419797
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 311,688
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 310,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 303,776
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,023
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,023
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 271,753
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,500
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 1,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,051
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,857
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,361
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 311,688
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,817
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 41,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 41,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) -9,628
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -44,310
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,310
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,621
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,505
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,281
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 317,224
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,246
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,246
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,824
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,201
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,805
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,148
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 392,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 392,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 392,326
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 386,957
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,414
D. Služby (účtová skupina 51) 276,278
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 107,842
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,689
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,508
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 971
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,381
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,634
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 800
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,581
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,621
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016