Vytvoriť faktúru

AVC PRO EXPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVC PRO EXPO
IČO 17324947
DIČ 2020351751
IČ DPH SK2020351751
Dátum vzniku 05 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVC PRO EXPO
Záporožská 3725/4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 152 000 €
Zisk 20 063 €
Aktíva 158 890 €
Vlastný kapitál 70 144 €
Kontaktné informácie
Email avcproexpo@avcproexpo.sk
Phone(s) 0243425778, 0903794481, 0220951217
Mobile phone(s) 0903794481
Fax(es) 0220951217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 146,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 99,759
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,759
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 99,759
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,252
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 29,685
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 29,685
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,370
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,370
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,397
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 224
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 146,235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,007
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,216
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,216
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,089
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,063
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,228
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 83
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,116
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,047
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,047
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 441
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 413
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,889
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 152,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,463
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 104,473
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,064
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,025
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,936
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,872
D. Služby (účtová skupina 51) 36,492
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,005
4. Sociálne náklady (527, 528) 60
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,712
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,674
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,674
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,899
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,975
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,636
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,400
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,003
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,003
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,399
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,576
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,513
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,513
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324947 DIČ: 2020351751 IČ DPH: SK2020351751
 • Sídlo: AVC PRO EXPO, Záporožská 3725/4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libor Chyla Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01 05.11.1991
  Jana Chylová Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01 26.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Libor Chyla 3 319 € (50%) Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01
  Jana Chylová 3 319 € (50%) Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2009Nové obchodné meno:
   AVC PRO EXPO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záporožská 3725/4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   úpravy výstavných miestností
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01
   Jana Chylová Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Chyla Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.1991
   Jana Chylová Gercenova 3709/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.04.2002
   16.04.2009Zrušené obchodné meno:
   AUDIO VIDEO COMPUTER PRO EXPO spoločnosť s ručením obmedzeným "AVC PRO EXPO" spol. s r.o." /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie polygrafických služieb
   kúpa a predaj spotrebnej elektroniky, kancelárskych potrieb, poplašných a bezpečnostných systémov, hračiek, kozmetiky, skla, odevov a darčekových predmetov
   reklamné a agentúrne služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Jana Chylová Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.1991
   Jana Chylová Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.04.2002
   27.06.2002Nové sidlo:
   Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Jana Chylová Pečnianska 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.1991
   Jana Chylová Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.04.2002
   26.06.2002Zrušené sidlo:
   Pečnianska 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava 851 01
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava 851 01
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Chyla
   05.03.1993Nové predmety činnosti:
   organizovanie a zabezpečovanie výstavných a firemných akcií
   inzercia a propagácia
   sprostredkovanie polygrafických služieb
   kúpa a predaj spotrebnej elektroniky, kancelárskych potrieb, poplašných a bezpečnostných systémov, hračiek, kozmetiky, skla, odevov a darčekových predmetov
   reklamné a agentúrne služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Chyla
   04.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz a dovoz spotrebnej elektroniky, kancelárskych potrieb, poplašných a bezpečnostných systémov, hračiek, kozmetiky, skla, odevov
   reklamné a agentúrne služby, poskytovanie audio, video, počítačových a iných špeciálnych služieb, organizovanie a zabezpečenie výstavných a firemných akcií pre odberateľov, polygrafia a poskytovanie polygrafických služieb, inzercia, sprostredkovanie a predaj výrobkov a služieb určených k propagačným účelom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.1991Nové obchodné meno:
   AUDIO VIDEO COMPUTER PRO EXPO spoločnosť s ručením obmedzeným "AVC PRO EXPO" spol. s r.o." /v skratke/
   Nové sidlo:
   Pečnianska 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz spotrebnej elektroniky, kancelárskych potrieb, poplašných a bezpečnostných systémov, hračiek, kozmetiky, skla, odevov
   reklamné a agentúrne služby, poskytovanie audio, video, počítačových a iných špeciálnych služieb, organizovanie a zabezpečenie výstavných a firemných akcií pre odberateľov, polygrafia a poskytovanie polygrafických služieb, inzercia, sprostredkovanie a predaj výrobkov a služieb určených k propagačným účelom
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Chyla Pečnianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia