Vytvoriť faktúru

ARMATUREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARMATUREX
IČO 17325161
DIČ 2020297378
IČ DPH SK2020297378
Dátum vzniku 21 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMATUREX
Námestie Martina Benku 4
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 801 283 €
Zisk -31 558 €
Aktíva 395 320 €
Vlastný kapitál 77 797 €
Kontaktné informácie
Email armaturex@armaturex.sk
Phone(s) 0244680401, 0244680402, 0244680403, 0255410718, 0255410719, 0255566272, 0255577158
Mobile phone(s) +421903268114
Fax(es) 0255410718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 320,006
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 645
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 645
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 645
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,478
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 273,465
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,465
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,717
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,623
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,622
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,673
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,120
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,553
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,883
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,883
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,006
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,238
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,564
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 12,564
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 58,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,592
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,558
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,768
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 72,371
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,314
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,314
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 69,119
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 938
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 90,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,811
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,811
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,288
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,416
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,847
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,571
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,571
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 798,909
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 801,283
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 795,242
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,666
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,208
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,335
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 607,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,796
D. Služby (účtová skupina 51) 76,120
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 121,443
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 86,664
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,914
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,081
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,091
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,052
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,494
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,926
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,650
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,650
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,276
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,926
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,978
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,580
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -300
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325161 DIČ: 2020297378 IČ DPH: SK2020297378
 • Sídlo: ARMATUREX, Námestie Martina Benku 4, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 21.11.1991
  Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 29.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alojz Koubek 5 312 € (80%) Royova 1130/11 Bratislava 831 01
  Mgr. Eva Koubeková 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2012Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 4 Bratislava 811 07
   22.02.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.11.1991
   Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské a sklenárske práce
   kúrenárske práce
   vodoinštalatérske práce
   obkladačské práce
   murárske práce
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   ARMATUREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná distribučná a výrobna činnosť
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť
   vydavateľská činnosť v neperiodickej tlači
   vykonávanie pomocných a vedľajších obchodných aktivít za účelom podporovania hore uvedených činností
   nadobúdanie účastí na podnikaní a prevzatie obchodného vedenia iných spoločností
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia