Vytvoriť faktúru

ORMAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORMAN
IČO 17325609
DIČ 2020293814
IČ DPH SK2020293814
Dátum vzniku 19 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORMAN
Riazanská 54
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 216 706 €
Zisk 5 240 €
Kontaktné informácie
Email orman@orman.sk
Webová stránka http://www.orman.sk
Phone(s) +421220700508
Mobile phone(s) +421903246056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,086
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,086
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,086
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,792
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39,913
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,337
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,878
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,959
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,094
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,986
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,240
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,919
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 11,805
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,114
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,230
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,967
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,517
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 216,706
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 211,534
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,172
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 208,886
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,277
C. Služby (účtová skupina 51) 188,694
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,101
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,635
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,024
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,820
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,563
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 898
M. Nákladové úroky (562) 794
N. Kurzové straty (563) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -898
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,922
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,682
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325609 DIČ: 2020293814 IČ DPH: SK2020293814
 • Sídlo: ORMAN, Riazanská 54, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02 09.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Oravec 6 639 € (100%) Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 09.12.1994
   25.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.12.1994
   16.08.2007Nové sidlo:
   Riazanská 54 Bratislava 831 02
   15.08.2007Zrušené sidlo:
   Matičná 15 Bratislava 831 03
   16.02.2004Noví spoločníci:
   Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.1999 Skončenie funkcie: 19.01.2004
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.1999 Skončenie funkcie: 19.01.2004
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.12.1994
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   09.02.2000Noví spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   08.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   20.08.1997Nové sidlo:
   Matičná 15 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   19.08.1997Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Stašková Rezedová 19 Bratislava
   16.07.1996Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   gragické návrhy a design
   15.07.1996Zrušené sidlo:
   nám. 1. mája 7 Bratislava 811 06
   08.09.1995Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   sprostredkovateľské a tlačiarenské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tlačiarenskej techniky a tlačiarenských technológií
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   tlač kníh, sieťotlač, ofsetová tlač
   vydavatelská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdenka Stašková Rezedová 19 Bratislava
   07.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   výkony prác tlačiarenského charakteru bez obmedzenia technológie
   sprostredkovateľské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   spracovanie návrhov a ich realizácia podľa požiadavok odberateľa v oblasti tlačiarenských výkonov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania technológií tlačiarenského charakteru
   zastupovanie domácich a zahraničných firiem v oblasti obchodu s tlačiarenskou technikou
   export a import tlačiarenskej techniky a technológií
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle platných právnych úprav
   výroba, distribúcia, nákup a predaj tovarov v oblasti predmetu podnikania
   zabezpečovanie služieb a výkonov v oblasti výstavníctva, komplexnou dodávkou
   vypracovanie grafických návrhov, dizajnérskych návrhov v oblasti umeleckého a priemyselného dizajnu
   komplexné služby v oblasti reklamy a prieskumu trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Firma SOLID a.s. Duklianska 12 Bratislava
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Milan Prochádzka Batkova 5 Bratislava
   Ľubica Prochádzková Batkova 5 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   ORMAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. 1. mája 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkony prác tlačiarenského charakteru bez obmedzenia technológie
   sprostredkovateľské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   spracovanie návrhov a ich realizácia podľa požiadavok odberateľa v oblasti tlačiarenských výkonov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania technológií tlačiarenského charakteru
   zastupovanie domácich a zahraničných firiem v oblasti obchodu s tlačiarenskou technikou
   export a import tlačiarenskej techniky a technológií
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle platných právnych úprav
   výroba, distribúcia, nákup a predaj tovarov v oblasti predmetu podnikania
   zabezpečovanie služieb a výkonov v oblasti výstavníctva, komplexnou dodávkou
   vypracovanie grafických návrhov, dizajnérskych návrhov v oblasti umeleckého a priemyselného dizajnu
   komplexné služby v oblasti reklamy a prieskumu trhu
   Noví spoločníci:
   Firma SOLID a.s. Duklianska 12 Bratislava
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Milan Prochádzka Batkova 5 Bratislava
   Ľubica Prochádzková Batkova 5 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia