Vytvoriť faktúru

Brainvest investičná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Brainvest investičná
IČO 17325668
DIČ 2020900189
Dátum vzniku 27 Novembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Brainvest investičná
Rašu 37
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -484 €
Aktíva 4 339 €
Vlastný kapitál 4 339 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,015
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,334
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,854
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,720
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,720
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 56
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -62,438
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -484
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4
C. Služby (účtová skupina 51) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4180910.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325668 DIČ: 2020900189
 • Sídlo: Brainvest investičná, Rašu 37, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jana Gáliková člen Vodná 9 Nitra 949 01 02.06.1993
  Ing. Mária Hečková predseda Rašu 37 Bratislava 02.06.1993
  Ing. Július Rozložník člen Bakošova 40 Bratislava 841 03 02.06.1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   Brainvest investičná spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb za účelom ich pou- žitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/82 Zb. /kolektívne investovanie/ S týmto cieľom spoločnosti:
   zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy
   nakladá s prostriedkami investičných fondov na základe zmluvy v mene investičného fondu a na jeho účet
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Jana Gáliková - člen Vodná 9 Nitra 949 01
   Ing. Mária Hečková - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Július Rozložník - člen Bakošova 40 Bratislava 841 03
   01.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava