Vytvoriť faktúru

DATACOPY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATACOPY
IČO 17325714
DIČ 2020341411
IČ DPH SK2020341411
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATACOPY
Tranovského 12
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 793 €
Zisk 7 008 €
Aktíva 85 904 €
Vlastný kapitál 15 950 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911452740
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,008
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,008
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,008
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,924
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,416
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,849
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 80,932
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,957
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 293
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,017
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,008
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,975
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 167
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,542
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,280
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 876
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,386
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 138,793
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 137,744
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 882
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 129,059
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 79,382
C. Služby (účtová skupina 51) 31,559
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,988
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 911
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,353
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 750
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,734
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 239
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 239
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -238
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,496
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,488
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325714 DIČ: 2020341411 IČ DPH: SK2020341411
 • Sídlo: DATACOPY, Tranovského 12, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Klész Tranovského 12 Bratislava 841 02 06.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Klész 6 639 € (100%) Tranovského 12 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2008Nové obchodné meno:
   DATACOPY, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Tranovského 12 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Peter Klész Tranovského 12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Klész Tranovského 12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.03.2008
   19.03.2008Zrušené obchodné meno:
   O S I N G spol. s .r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Božena Klészová Lotyšská 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Klészová Lotyšská 50 Bratislava Vznik funkcie: 25.11.2002
   06.08.2003Nové sidlo:
   Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Božena Klészová Lotyšská 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Klészová Lotyšská 50 Bratislava Vznik funkcie: 25.11.2002
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ilavský Vajnorská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ilavský Vajnorská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klész Lotyšská 50 Bratislava
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef ILAVSKÝ Vajnorská 10 Bratislava
   Ing. Jozef KLÉSZ Lotyšská 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klész
   17.03.1993Nové predmety činnosti:
   Poradenské služby ohľadne elektr. zariadení na spracovanie dát.
   Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
   Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát.
   Automatizované spracovanie dát.
   Databanky.
   Servis softwaru.
   Podnikateľské poradenstvo.
   Činnosť účtovných poradcov.
   Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
   Vedenie účtovnej evidencie.
   Obchodná činnosť.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Klész
   16.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná, obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v nasledovných oblastiach :
   dovoz, vývoz, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizačnej techniky a spotrebnej elektroniky
   dovoz, vývoz, nákup a predaj aplikačného a systémového programového vybavenia
   poskytovanie odbornej spolupráce v oblasti podnikateľských aktivít /marketing, management, atď.
   vedenie účtovnej evidencie podnikateľskej činnosti
   vykonávanie a zabezpečovanie poradenskej, lektorskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vykonávania vyššie uvedených činností
   nákup, predaj, dovoz, vývoz výrobkov z kovových a nekovových materiálov, strojov, zariadení a elektrotechnických výrobkov
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, základných surovín a materiálov vykonávaný v súlade s platnými predpismi pre zahranično-obchodnú činnosť
   sprostredkovanie a vykonávanie služieb pre obyvateľstvo najmä ubytovateľské a bufetové služby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   O S I N G spol. s .r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná, obchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v nasledovných oblastiach :
   dovoz, vývoz, nákup a predaj výpočtovej techniky, organizačnej techniky a spotrebnej elektroniky
   dovoz, vývoz, nákup a predaj aplikačného a systémového programového vybavenia
   poskytovanie odbornej spolupráce v oblasti podnikateľských aktivít /marketing, management, atď.
   vedenie účtovnej evidencie podnikateľskej činnosti
   vykonávanie a zabezpečovanie poradenskej, lektorskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vykonávania vyššie uvedených činností
   nákup, predaj, dovoz, vývoz výrobkov z kovových a nekovových materiálov, strojov, zariadení a elektrotechnických výrobkov
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, základných surovín a materiálov vykonávaný v súlade s platnými predpismi pre zahranično-obchodnú činnosť
   sprostredkovanie a vykonávanie služieb pre obyvateľstvo najmä ubytovateľské a bufetové služby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef ILAVSKÝ Vajnorská 10 Bratislava
   Ing. Jozef KLÉSZ Lotyšská 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia