Vytvoriť faktúru

"CHLADENIE" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "CHLADENIE"
IČO 17325757
DIČ 2020328068
IČ DPH SK2020328068
Dátum vzniku 20 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "CHLADENIE"
Kovorobotnícka 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 787 143 €
Zisk 54 629 €
Aktíva 548 606 €
Vlastný kapitál 481 464 €
Kontaktné informácie
Email chladenie-nd@azet.sk
Webová stránka http://www.chladeniesro.sk
Phone(s) +421243420738, +421243423285, +421243632851, +421243632852, +421243632853
Fax(es) 0243423285
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 608,262
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 82,401
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,401
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,344
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,540
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 525,861
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 387,063
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 387,063
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 95,783
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 95,783
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,783
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,015
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,686
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,329
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,262
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,945
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,945
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,887
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,887
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 461,632
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 461,632
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,629
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,169
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,320
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,320
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,401
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,401
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,826
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,561
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,240
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 787,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 787,143
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 542,319
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 244,824
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 714,812
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 384,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,792
D. Služby (účtová skupina 51) 288,709
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,644
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,041
4. Sociálne náklady (527, 528) 823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,129
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,096
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,096
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,331
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,200
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,907
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,907
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,867
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,464
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,835
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,835
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,629
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:17325757 DIČ: 2020328068 IČ DPH: SK2020328068
 • Sídlo: "CHLADENIE", Kovorobotnícka 3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40 11.07.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2015Noví spoločníci:
   Peter Nagy Brančská 3107/11 Bratislava 851 01
   11.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Albert Sill Gazdovský rad 23/20 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   09.10.2009Noví spoločníci:
   Oto Bažány Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   Pavol Danihel Legionárska 7 Bratislava 831 04
   Jozef Kmeť Štefánikova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Fridrich Sill Škôlska ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ladislav Ferenczi pobyt na území SR : Hlavná 72 Šamorín 931 01
   11.09.2001Noví spoločníci:
   Michal Polák Estónska 20 Bratislava 821 06
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holienka Kupeckého 7 Bratislava 821 08
   Edmund Nagy Jána Stanislava 5 Bratislava 841 05
   Peter Šarmír Krajná 18080/35 Bratislava 821 04
   Miroslav Šindler Krajná 5 Bratislava 821 04
   Ján Šebák pobyt na území SR : Pomlejská cesta 457/15 Šamorín 931 01
   Karol Zacharov pobyt na území SR : Gazdovský Rad 17 Šamorín 931 01
   26.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, elektrospotrebičov
   renovácia náhradných dielov
   kompletovanie a výroba z náhradných dielov v odbore chladenia
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj priemyselného tovaru a elektro tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   "CHLADENIE", spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným