Vytvoriť faktúru

B + B EXPORT - IMPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B + B EXPORT - IMPORT
IČO 17325781
DIČ 2020312547
IČ DPH SK2020312547
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 051 €
Zisk -7 539 €
Aktíva 32 673 €
Vlastný kapitál -19 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244883773
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,270
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,270
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,423
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,143
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 798
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,693
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 151
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,300
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,581
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,539
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,542
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,135
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,407
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,949
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 45
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,893
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,520
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,051
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,911
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,476
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,584
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,363
C. Služby (účtová skupina 51) 9,556
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 253
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 654
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,063
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,425
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,592
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,154
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,154
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,154
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,579
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,539
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
 • IČO:17325781 DIČ: 2020312547 IČ DPH: SK2020312547
 • Sídlo: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  René Baláž 645 Reca 925 26 02.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž 645 Reca 925 26 Vznik funkcie: 02.09.2010
   29.09.2007Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným