Vytvoriť faktúru

B + B EXPORT - IMPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B + B EXPORT - IMPORT
IČO 17325781
DIČ 2020312547
IČ DPH SK2020312547
Dátum vzniku 05 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 802 €
Zisk -5 818 €
Aktíva 32 673 €
Vlastný kapitál -19 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244883773
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,333
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,333
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,333
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,591
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,459
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,459
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,320
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,309
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,309
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 11
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 842
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 970
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 484
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -764
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,090
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,854
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,818
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,019
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,135
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,135
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,884
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,272
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,789
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,802
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,790
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,267
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,548
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,536
D. Služby (účtová skupina 51) 13,792
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 604
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 100
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 615
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,172
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,172
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,465
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -86
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,393
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,393
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,858
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325781 DIČ: 2020312547 IČ DPH: SK2020312547
 • Sídlo: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 02.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   28.08.2013Zrušené sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 Vznik funkcie: 02.09.2010
   08.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   29.09.2007Nové sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   01.02.2005Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   10.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia