Vytvoriť faktúru

T & M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T & M
IČO 17325803
DIČ 2020350068
IČ DPH SK2020350068
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T & M
Romanova 11
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 437 €
Zisk -297 €
Aktíva 106 589 €
Vlastný kapitál 20 302 €
Kontaktné informácie
Email tam_min@netax.sk
Phone(s) 0263812054, 0263812055, 0254654991
Mobile phone(s) +421904619916
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 100,174
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 100,174
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 100,174
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -2,927
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 223
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 223
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -11,160
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -14,962
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,962
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,802
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) -2,349
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ -2,349
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 719
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,640
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,202
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,005
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,999
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,852
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,853
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,475
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 286
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 81,189
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -33,753
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -33,753
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,566
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,846
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,725
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,690
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -1,031
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -1,031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 49,437
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,805
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,632
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,593
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,240
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,512
D. Služby (účtová skupina 51) 14,502
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,023
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,327
4. Sociálne náklady (527, 528) 90
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 125
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,912
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,862
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 844
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,183
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 663
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17325803 DIČ: 2020350068 IČ DPH: SK2020350068
 • Sídlo: T & M, Romanova 11, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 18.12.1991
  RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 18.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Minarik 4 980 € (75%) Romanova 11 Bratislava 851 02
  RNDr. Mária Tatranská 1 660 € (25%) Turčianska 1 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 11 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 18.12.1991
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.12.1991
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   06.04.1993Nové sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb.
   Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
   Sprostredkovanie a realizácia reklamnej činnosti.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku/ umiestňovaní iných obchodných aktivít.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Obchodná činnosť - kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja mimo tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   T & M spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia