Vytvoriť faktúru

ARTYPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTYPO
IČO 17325901
DIČ 2020313526
IČ DPH SK2020313526
Dátum vzniku 26 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTYPO
Ďumbierska 1/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 430 €
Zisk 6 137 €
Aktíva 15 052 €
Vlastný kapitál 9 724 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254775379, 0908066741
Mobile phone(s) +421908066741, 0907985346, 0908066741
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,090
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 270
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 270
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,780
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,682
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 40
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,090
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,024
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,107
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,107
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 141
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,723
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,582
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,137
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,066
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 681
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 681
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,385
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,205
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,903
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,430
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,902
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,528
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,036
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,811
D. Služby (účtová skupina 51) 11,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 118
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 180
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 180
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,394
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,955
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 167
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 167
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -297
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,137
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016