Vytvoriť faktúru

UR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UR
IČO 17326486
DIČ 2020931616
Dátum vzniku 24 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UR
Stachanovská 8
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 956 €
Zisk 1 578 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,139
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,326
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,326
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,774
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 784
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,990
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,139
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,283
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 698
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 698
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,198
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,198
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,276
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 441
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 441
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,835
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 921
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,904
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 196
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 471
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 146
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,956
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,956
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,386
D. Služby (účtová skupina 51) 8,386
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,438
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,743
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,669
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 510
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,169
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,184
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,043
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 465
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 465
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17326486 DIČ: 2020931616
 • Sídlo: UR, Stachanovská 8, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava 11.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Saadi Sadek 5 312 € (40%) Stachanovská 8 Bratislava
  Ing. Fadel H. Fadl Altai 7 968 € (60%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom.
   Tlmočnícke služby.
   Vybavovanie pasových a colných formalít.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Propagačná a reklamná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1991Nové obchodné meno:
   UR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stachanovská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia