Vytvoriť faktúru

Entropia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Entropia
IČO 17326699
DIČ 2020902092
Dátum vzniku 02 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Entropia
Jégého 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 145 €
Zisk 7 286 €
Aktíva 2 595 €
Vlastný kapitál 1 392 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905399367
Mobile phone(s) 0905399367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,797
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,892
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,905
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,797
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,247
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,286
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,119
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,821
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,215
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 543
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,063
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,298
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,145
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,145
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,697
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,018
C. Služby (účtová skupina 51) 10,618
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,061
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,448
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,509
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 99
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,349
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,063
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17326699 DIČ: 2020902092
 • Sídlo: Entropia, Jégého 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 27.01.2010
  Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 14.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vojtech Kubek 3 319 € (50%) Jégého 7 Bratislava 821 08
  Ing. Peter Kajan 3 320 € (50%) Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2014Nové obchodné meno:
   Entropia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.01.2014
   07.02.2014Zrušené obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.01.2010
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   13.02.1995Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   12.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj výpočtovej, elektronickej a elektrotechnickej techniky a systémov a sprostredkovanie výkonu inštalácie a servisu v uvedenej oblasti
   leasing v oblasti elektroniky a elektrotechniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja výpočtovej techniky a systémov, elektroniky a elektrotechniky
   reklamná, propagačná, akvizičná činnosť a prieskum trhu
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia