Vytvoriť faktúru

Hotel Lux - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hotel Lux
Stav V likvidácii
IČO 17326851
DIČ 2020849963
Dátum vzniku 19 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hotel Lux
Šafarikovo nám. 7
81102
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 -4,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 -4,812
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -4,812
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,746
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,817
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 730
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 465
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,908
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,249
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,476
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,373
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 1,892
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,867
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,156
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,386
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,425
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4330545.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17326851 DIČ: 2020849963
 • Sídlo: Hotel Lux, Šafarikovo nám. 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Neotrading spol. s r. o. 6 640 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2007Nové obchodné meno:
   Hotel Lux, spol.s.r.o. v likvidácii
   05.02.2007Zrušené obchodné meno:
   Hotel Lux, spol.s.r.o.
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Žák Klobúčnicka 4 Bratislava
   26.01.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miriam Bušová Záhradnícka 79 Bratislava
   06.04.1993Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby včítane prevádzkovania pohostinských činností
   zmenárenská činnosť
   kúpa a predaj hygienických potrieb (drogistický tovar), upomienkových predmetov (pohľadnice, keramika, suveníry)
   05.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   vykonávanie zmenárenskej činnosti
   poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s ubytovaním: predaj hygienických potrieb (drogistický tovar), upomienkových predmetov (pohľadnice, keramika, suveníry)
   26.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miriam Bušová Záhradnícka 79 Bratislava
   JUDr. Ivan Žák Klobúčnicka 4 Bratislava
   25.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1992Noví spoločníci:
   Neotrading spol. s r. o. Panenská 24 Bratislava
   15.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Dušan Ratica , Csc. Kláštorská 2 Bratislava
   Ing. Jarmila Šlaukova Stropkovská 7 Bratislava
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   Hotel Lux, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   vykonávanie zmenárenskej činnosti
   poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s ubytovaním: predaj hygienických potrieb (drogistický tovar), upomienkových predmetov (pohľadnice, keramika, suveníry)
   Noví spoločníci:
   Dušan Ratica , Csc. Kláštorská 2 Bratislava
   Ing. Jarmila Šlaukova Stropkovská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia