Vytvoriť faktúru

" T O K " - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno " T O K "
IČO 17326991
DIČ 2020332303
IČ DPH SK2020332303
Dátum vzniku 06 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo " T O K "
Račianska 92
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 182 046 €
Zisk 1 466 €
Aktíva 644 293 €
Vlastný kapitál 559 272 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453481, 0244453485, 0244459173, 0244632596, 0948045762
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 303,463
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 303,463
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,808
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 332,896
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,141
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,255
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 636,359
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 562,046
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,918
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,924
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 537,738
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,466
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,313
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 932
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 73,381
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,820
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 23,542
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 182,046
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 179,696
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,350
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 178,573
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,296
C. Služby (účtová skupina 51) 97,884
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,488
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,477
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,440
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,988
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,473
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,516
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 21
X. Výnosové úroky (662) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 699
M. Nákladové úroky (562) 305
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 394
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -678
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,795
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,329
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,466
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016