Vytvoriť faktúru

VIEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIEMA
IČO 17327199
DIČ 2020324922
IČ DPH SK2020324922
Dátum vzniku 22 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIEMA
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 962 €
Zisk -3 367 €
Aktíva 23 427 €
Vlastný kapitál 14 009 €
Kontaktné informácie
Email postavimdom@gmail.com
Phone(s) 0903706886
Mobile phone(s) 0903706886
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,377
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,779
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,377
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,483
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,587
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,624
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,367
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,894
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,894
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,237
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 818
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,545
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,962
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 116,037
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 925
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,585
C. Služby (účtová skupina 51) 81,696
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,968
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 925
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 925
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,137
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 756
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 270
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 270
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -270
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,407
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,367
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327199 DIČ: 2020324922 IČ DPH: SK2020324922
 • Sídlo: VIEMA, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava 07.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Mezei 6 640 € (100%) Rozvodná 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   21.11.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výškových prác, výškové práce, čistenie a upratovanie
   stavebný dozor
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   07.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   06.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   25.05.1993Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, občianskych, bytových stavieb
   staviteľ
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   24.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   VIEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Noví spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava