Vytvoriť faktúru

ALS COLOUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALS COLOUR
IČO 17327385
DIČ 2020328123
IČ DPH SK2020328123
Dátum vzniku 27 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALS COLOUR
Kragujevská 12
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 662 €
Zisk -18 835 €
Aktíva 101 934 €
Vlastný kapitál -98 075 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424260126, 0424260196, 0574885480, 0424260116, 0424260197, 0574885482
Fax(es) 0574885482, 0424260116
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,368
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,829
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,368
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -131,463
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,706
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,366
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -124,700
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,835
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,831
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,272
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 117,947
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 88,907
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,293
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,588
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,159
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,503
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,940
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 169
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,662
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,474
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,188
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,428
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 22,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,221
C. Služby (účtová skupina 51) 2,513
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,404
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 620
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,029
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,011
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,766
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -14,890
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,109
M. Nákladové úroky (562) 1,745
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 364
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,109
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,875
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,835
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016