Vytvoriť faktúru

PROLUX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROLUX
IČO 17327440
DIČ 2020294419
IČ DPH SK2020294419
Dátum vzniku 28 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROLUX
Odborárska 52
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 228 €
Zisk -1 026 €
Aktíva 93 166 €
Vlastný kapitál 21 389 €
Kontaktné informácie
Email prolux@prolux.sk
Phone(s) 0245641237, 0245641245, 0245641246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,219
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,219
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,579
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,754
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,858
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,761
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,995
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51,973
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,362
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,446
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,026
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,611
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 102
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 26,186
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,028
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,516
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,522
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 73
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 248,228
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 189,797
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 58,412
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 244,839
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 117,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,081
C. Služby (účtová skupina 51) 50,388
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,056
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 579
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,182
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,806
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,277
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,389
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 67,270
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 121
XI. Kurzové zisky (663) 121
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,576
M. Nákladové úroky (562) 2,412
N. Kurzové straty (563) 316
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 848
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,455
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -66
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327440 DIČ: 2020294419 IČ DPH: SK2020294419
 • Sídlo: PROLUX, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 28.08.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tigran Török 6 639 € (100%) H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.08.1991
   12.09.2007Nové obchodné meno:
   PROLUX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.08.1991
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.08.1991
   11.09.2007Zrušené obchodné meno:
   PROLUX spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   14.10.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultanská a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel, kancelárskej techniky, osvetlovacích súprav a zariadení
   29.01.2004Nové obchodné meno:
   PROLUX spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osvetľovacích telies
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   28.01.2004Zrušené obchodné meno:
   P R O L U X spol. s.r.o. Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Houdek Jordana Jovkova 3258 Praha 4 143 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   27.10.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Houdek Jordana Jovkova 3258 Praha 4 143 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   26.10.1997Zrušené sidlo:
   Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais
   Ing. Tigran Török
   10.03.1993Nové sidlo:
   Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu
   Noví spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais
   Ing. Tigran Török
   09.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   d/ zahranično-obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodmi a/, b/, c/.
   c/ montáž, údržba a servis elektrických zariadení
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   a/ obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb a prác v týchto oblastiach :
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.08.1991Nové obchodné meno:
   P R O L U X spol. s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   d/ zahranično-obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodmi a/, b/, c/.
   c/ montáž, údržba a servis elektrických zariadení
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   a/ obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb a prác v týchto oblastiach :
   Noví spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia