Vytvoriť faktúru

MERCATOR DMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERCATOR DMS
IČO 17327547
DIČ 2020293176
IČ DPH SK2020293176
Dátum vzniku 02 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCATOR DMS
Jasovská ulica 3/a
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 987 201 €
Zisk 20 400 €
Aktíva 340 558 €
Vlastný kapitál 230 837 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263532160, 0905473312, 0263532159
Mobile phone(s) +421905473312
Fax(es) 0263532160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 451,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,711
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 131,711
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 54,994
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,717
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,160
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 123,060
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 123,060
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 192,113
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 190,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,612
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 137
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,364
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,987
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,987
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,156
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 451,027
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 243,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,567
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 214,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 214,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,400
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,158
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 801
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 801
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 142,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,620
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,620
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,131
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,525
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,010
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,574
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,583
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,583
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,815
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,132
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 986,829
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 987,201
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 956,776
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,054
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,772
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 669,190
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,595
D. Služby (účtová skupina 51) 103,882
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 147,612
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 104,941
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,619
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,726
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,296
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,296
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,209
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,429
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 199,163
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,216
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,332
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,332
O. Kurzové straty (563) 800
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,084
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,819
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,819
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327547 DIČ: 2020293176 IČ DPH: SK2020293176
 • Sídlo: MERCATOR DMS, Jasovská ulica 3/a, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 02.09.1991
  Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 02.09.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Šilon 1 238 € (17.8%) Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
  Ing. Štefan Šilon 2 950 € (42.3%) Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
  Mgr. Žofia Brezinová 2 784 € (39.9%) Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
   Mgr. Žofia Brezinová Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 02.09.1991
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   20.10.2004Nové sidlo:
   Jasovská ulica 3/a Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov v rozsahu voľnej živnosti, bez služieb
   19.10.2004Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   17.04.2003Nové predmety činnosti:
   montáž nábytku z hotových dielov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1998Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba výrobkov z dreva okrem stolárstva
   prenájom strojov a prístrojov
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.09.1991Nové obchodné meno:
   MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia