Vytvoriť faktúru

METOD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METOD
IČO 17327555
DIČ 2020803565
Dátum vzniku 11 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METOD
Grösslingova 23
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -632 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,150
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,578
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,119
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,631
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,631
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 864
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -632
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,459
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,979
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 71
C. Služby (účtová skupina 51) 71
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -71
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -71
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -152
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4217731.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327555 DIČ: 2020803565
 • Sídlo: METOD, Grösslingova 23, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marek Hanuska ČSA 473/19 Zvolenská Slatina 962 01 25.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Matica slovenská 8 631 € (100%) Martin 036 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Hanuska ČSA 473/19 Zvolenská Slatina 962 01 Vznik funkcie: 25.11.2014
   11.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Pápay Starhradská 8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.11.2011
   19.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Pápay Starhradská 8 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.11.2011
   18.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   Emília Hudecová Bodvianska 15 Bratislava
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Matica slovenská IČO: 00 179 027 L. Novomeského 32 Martin 036 52
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   ARGIA, spol. s r.o. IČO: 31 348 807 Majerníkova 12 Bratislava
   Matica slovenská IČO: 00 179 027 L. Novomeského 32 Martin 036 52
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Repka 272 Blatné 900 12
   24.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Emília Hudecová Bodvianska 15 Bratislava
   24.10.1996Nové sidlo:
   Grösslingova 23 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   ARGIA, spol. s r.o. IČO: 31 348 807 Majerníkova 12 Bratislava
   Matica slovenská IČO: 00 179 027 L. Novomeského 32 Martin 036 52
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Frühwald Bezdekova 27 Bratislava
   Milan Repka 272 Blatné 900 12
   23.10.1996Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   Mag.rer.soc.oec. Pavol Frühwald Pramergasse 10 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   27.09.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   Mag.rer.soc.oec. Pavol Frühwald Pramergasse 10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   26.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, zahrňujúca širokosortimentnú veľkoobchodnú aj maloobchodnú činnosť, obchodno-sprostredkovateľská činnosť, technické a ekonomické poradensko-konzultačné služby, výroba drobných úžitkových a folklórnych predmetov.
   Zrušeny spoločníci:
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Pavel Frühwald Bezekova 29 Bratislava
   Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   Mag.rer.soc.oec. Pavol Frühwald Pramergasse 10 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   METOD, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, zahrňujúca širokosortimentnú veľkoobchodnú aj maloobchodnú činnosť, obchodno-sprostredkovateľská činnosť, technické a ekonomické poradensko-konzultačné služby, výroba drobných úžitkových a folklórnych predmetov.
   Noví spoločníci:
   Henrich Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Frühwald Bezekova 27 Bratislava
   Ing. Pavel Frühwald Bezekova 29 Bratislava
   Mária Frühwaldová Bezekova 27 Bratislava
   Mag.rer.soc.oec. Pavol Frühwald Pramergasse 10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia