Vytvoriť faktúru

L.S. Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.S. Trading
Stav Zrušená
IČO 17327563
DIČ 2020900277
IČ DPH SK2020900277
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.S. Trading
Ľ. Fullu 5
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 436 €
Zisk -14 636 €
Aktíva 105 558 €
Vlastný kapitál 5 257 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,381
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,789
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,540
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,249
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,525
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,126
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,359
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 67
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 67
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,381
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,413
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,413
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -63,544
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,595
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -132,139
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 842
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 842
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,918
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,420
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,420
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,175
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,718
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,145
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 291
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,072
D. Služby (účtová skupina 51) 4,706
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,629
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46,997
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,007
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,636
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,439
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,636
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327563 DIČ: 2020900277 IČ DPH: SK2020900277
 • Sídlo: L.S. Trading, Ľ. Fullu 5, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2015Zrušené obchodné meno:
   L.S. Trading, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   prenájom strojov a prístrojov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a chatovej osade triedy 3, campingoch triedy 3 a 4
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
   prenájom dopravných prostriedkov
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bobák Športová 690 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 22.01.2003
   27.05.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov
   30.07.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
   22.06.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   prenájom strojov a prístrojov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a chatovej osade triedy 3, campingoch triedy 3 a 4
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu
   21.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne, vrátane sprostredkovania športovcov, umelcov, umeleckých programov a činností všetkých druhov a žánrov, turistiky, cestovného ruchu a poľovníctva;
   nákup a predaj, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente: potraviny, drogistický tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika, satelitná a výpočtová technika všetkých druhov, izolačný, stavebný a keramický materiál, nerastné suroviny, nové a ojazdené motorové vozidlá, náhradné súčiastky a komponenty, živé zvieratá vrátane koní, športových, turistických, vychádzkových a pracovných, s výnimkou tovarových fondov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje súhlas FMZO;
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemnských a zahraničných partnerov, ako aj pre exportované a importované tovarové fondy;
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu;
   reštaturačná a hotelová činnosť
   15.04.2003Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Robert Šteffek Ľ. Fullu 5 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bobák Športová 690 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 22.01.2003
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Buchta Záhumenská 66 Záhorská Bystrica Skončenie funkcie: 22.01.2003
   09.06.1992Noví spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Buchta Záhumenská 66 Záhorská Bystrica Skončenie funkcie: 22.01.2003
   08.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   L.S. Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne, vrátane sprostredkovania športovcov, umelcov, umeleckých programov a činností všetkých druhov a žánrov, turistiky, cestovného ruchu a poľovníctva;
   nákup a predaj, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente: potraviny, drogistický tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika, satelitná a výpočtová technika všetkých druhov, izolačný, stavebný a keramický materiál, nerastné suroviny, nové a ojazdené motorové vozidlá, náhradné súčiastky a komponenty, živé zvieratá vrátane koní, športových, turistických, vychádzkových a pracovných, s výnimkou tovarových fondov, na ktorých dovoz a vývoz sa vyžaduje súhlas FMZO;
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemnských a zahraničných partnerov, ako aj pre exportované a importované tovarové fondy;
   nákup, predaj, dovoz, vývoz, sprostredkovanie, prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích automatov (prístrojov) všetkého druhu;
   reštaturačná a hotelová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ingrid Lúčanová Škultétyho 18 Bratislava
   Robert Šteffek Jegorovovo nám 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia