Vytvoriť faktúru

Salón M É D E A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Salón M É D E A
IČO 17327598
DIČ 2020342885
IČ DPH SK2020342885
Dátum vzniku 05 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Salón M É D E A
, ul. Schneidera Trnavského 4
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 800 €
Zisk -41 278 €
Aktíva 45 492 €
Vlastný kapitál -109 937 €
Kontaktné informácie
Email posta@salonmedea.sk
Phone(s) 0220909702, 0905526540, 0264364345, 0264533127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,948
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,948
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,948
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,880
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 40,702
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,392
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,454
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,404
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,404
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -5,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 310
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -5,586
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 172
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,000
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -151,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,308
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,308
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -117,884
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -117,884
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,278
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,221
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76,293
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 70,062
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,231
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 103,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,628
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,685
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,765
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,850
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,439
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,439
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,561
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,994
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 89,378
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 89,800
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,328
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,049
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 423
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,430
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,300
D. Služby (účtová skupina 51) 23,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,564
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,832
4. Sociálne náklady (527, 528) 214
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 514
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 984
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 984
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,406
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,208
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,837
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,590
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 908
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 908
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 682
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,798
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327598 DIČ: 2020342885 IČ DPH: SK2020342885
 • Sídlo: Salón M É D E A, , ul. Schneidera Trnavského 4, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava 18.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová 6 639 € (100%) Bazovského 13 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   24.11.1999Nové predmety činnosti:
   akreditované rekvalifikáčné kurzy - permanentný make up
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   23.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   05.12.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti dermatovenerológia
   vykonávanie rekvalifikačných aktivít v oblasti pánsky a dámsky kaderník
   17.07.1996Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Oľga Kresse Gercenova 29 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.03.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.03.1993Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   holičstvo
   kozmetické služby
   manikúra a pedikúra
   masérske služby
   nákup a predaj kozmetických výrobkov a umelých kvetov
   zabezpečenie rekvalifikácie pre odbory kozmetička, manikúra a pedikúra
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   17.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Odborné služby, ako sú: a/ kaderníctvo a holičstvo b/ kozmetika lekárska a laická c/ pedikúra d/ manikúra e/ špeciálne masáže
   2. Školská činnosť s: a/ odborný výcvik učňov pre činnosti uvedené v bode 1 a-e b/ rekvafikácii dospelých pre činnosti uvedené v bode 1 a-e c/ krátkodobé inštruktáže a kurzy súvisiace so službami uvedenými v bode 1 a-e v spolupráci s fy LADY OK, spol. s r.o.
   3. Obchodná činnosť s: a/ drogistickým tovarom a umelými kvetmi b/ priemyselným tovarom c/ textilným tovarom a textilnou galantériou d/ obuvou a koženou galantériou
   4. Zahranično-obchodná činnosť s tovarom vymedzeným v bode 3 a-d /v rozsahu nákup, predaj, maloobchod, veľkoobchod/, okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Ing. Oľga Rehušová Gurovova 4 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.09.1991Nové obchodné meno:
   Salón M É D E A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   , ul. Schneidera Trnavského 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Odborné služby, ako sú: a/ kaderníctvo a holičstvo b/ kozmetika lekárska a laická c/ pedikúra d/ manikúra e/ špeciálne masáže
   2. Školská činnosť s: a/ odborný výcvik učňov pre činnosti uvedené v bode 1 a-e b/ rekvafikácii dospelých pre činnosti uvedené v bode 1 a-e c/ krátkodobé inštruktáže a kurzy súvisiace so službami uvedenými v bode 1 a-e v spolupráci s fy LADY OK, spol. s r.o.
   3. Obchodná činnosť s: a/ drogistickým tovarom a umelými kvetmi b/ priemyselným tovarom c/ textilným tovarom a textilnou galantériou d/ obuvou a koženou galantériou
   4. Zahranično-obchodná činnosť s tovarom vymedzeným v bode 3 a-d /v rozsahu nákup, predaj, maloobchod, veľkoobchod/, okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Oľga Kresse Gercenova 29 Bratislava
   Ing. Oľga Rehušová Gurovova 4 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ