Vytvoriť faktúru

ProfiDENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ProfiDENT
IČO 17327733
DIČ 2020332501
IČ DPH SK2020332501
Dátum vzniku 23 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProfiDENT
Lamanského 2
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 599 €
Zisk 15 756 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254771941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,809
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,050
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,050
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,050
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,708
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 62,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,808
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,808
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,808
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,684
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,428
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,256
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,809
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,254
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,871
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,660
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,756
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,555
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,405
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,529
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,529
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,164
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,712
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,599
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95,577
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,523
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,326
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,173
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,207
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 78,648
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 213
D. Služby (účtová skupina 51) 5,291
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,997
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,997
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,047
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,392
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XII. Kurzové zisky (663) 97
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 917
O. Kurzové straty (563) 147
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 770
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,572
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,816
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327733 DIČ: 2020332501 IČ DPH: SK2020332501
 • Sídlo: ProfiDENT, Lamanského 2, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava 18.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jozef Šesták 6 639 € (100%) Lamanského 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2000Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup predaj zdravotníckej techniky v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky
   organizovanie školení v oblasti zdravotníckej techniky
   10.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   18.03.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   13.03.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   12.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   ProfiDENT spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamanského 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia