Vytvoriť faktúru

ETIRS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETIRS
IČO 17327792
DIČ 2020299281
IČ DPH SK2020299281
Dátum vzniku 22 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETIRS
Páričkova 19
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 810 €
Zisk 16 861 €
Aktíva 44 368 €
Vlastný kapitál 23 936 €
Kontaktné informácie
Email etirs@etirs.sk
Phone(s) 0248292292, 0903702950
Mobile phone(s) +421911720082, 0903702950
Fax(es) 0248292292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 82,759
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,028
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,028
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,028
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,176
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,385
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,385
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,234
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,149
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,149
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 85
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,557
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,683
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 555
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,759
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,431
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,056
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,808
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,933
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,861
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,328
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,896
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,768
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 128
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,712
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,515
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,515
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,469
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,850
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,143
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,293
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 442
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,810
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,523
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,120
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,902
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,025
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,139
D. Služby (účtová skupina 51) 13,270
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,724
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,751
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,350
4. Sociálne náklady (527, 528) 623
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 559
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,349
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 836
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,908
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,209
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 818
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 749
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,231
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,861
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17327792 DIČ: 2020299281 IČ DPH: SK2020299281
 • Sídlo: ETIRS, Páričkova 19, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23 11.08.2010
  Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 27.06.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. 6 639 € (100%) Nová 43/716 Viničné 900 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2014Nové sidlo:
   Páričkova 19 Bratislava 821 08
   09.06.2014Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   11.08.2010Noví spoločníci:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   08.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.06.2005
   07.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.08.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   10.07.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   09.07.2004Zrušené sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   12.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   13.07.1995Nové sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   17.05.1993Noví spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   11.12.1992Nové sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
   matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
   sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   10.12.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   17.06.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   16.06.1992Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   ETIRS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia