Vytvoriť faktúru

LD Group Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LD Group Slovakia
IČO 17327822
Dátum vzniku 07 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LD Group Slovakia
Vinohradská 1650/53
95131
Močenok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 660 €
Zisk -3 625 €
Aktíva 54 329 €
Vlastný kapitál 23 470 €
Kontaktné informácie
Email amos91sixty@slovanet.sk
Phone(s) 0264461101, 0264461215, 0905405587
Mobile phone(s) +421905405587, +421905612605, 0905405587, 0905612605
Fax(es) 0264461101, 0264461215
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,375
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,160
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,134
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,001
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,083
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,183
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 215
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,375
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,003
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,997
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,997
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,625
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,372
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,372
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,164
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,164
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,208
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 59,662
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,660
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 59,629
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,496
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 47,440
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,345
D. Služby (účtová skupina 51) 9,665
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 331
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -821
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 831
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 831
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -829
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,665
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,625
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016