Vytvoriť faktúru

VENIKA ENGINEERING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VENIKA ENGINEERING
Stav Zrušená
IČO 17327920
DIČ 2020313713
IČ DPH SK2020313713
Dátum vzniku 05 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENIKA ENGINEERING
Krížna 44
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 894 €
Zisk -52 736 €
Aktíva 1 917 974 €
Vlastný kapitál 51 736 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.slnecneluky.sk
Mobile phone(s) +421905166186
Fax(es) 0255561011
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 678,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 294,498
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 157,524
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 157,524
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 136,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,023
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,126
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,825
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 382,284
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 375,793
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 375,078
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,078
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 715
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,265
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,226
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,258
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,643
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,291
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,027
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,736
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 716,683
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -23,329
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 171
12. Odložený daňový záväzok (481A) -23,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 740,012
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 300,708
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,708
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 435,589
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,935
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 780
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,894
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,894
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,347
D. Služby (účtová skupina 51) 141,158
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,429
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,457
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,457
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,641
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,138
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 639
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 402
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 402
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,776
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,736
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
 • IČO:17327920 DIČ: 2020313713 IČ DPH: SK2020313713
 • Sídlo: VENIKA ENGINEERING, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   22.04.2008Nové obchodné meno:
   VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.
   23.03.1993Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   05.09.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným