Vytvoriť faktúru

COMMERCOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMMERCOOP
IČO 17328098
DIČ 2020316760
IČ DPH SK2020316760
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMMERCOOP
Bosákova 5
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 €
Zisk -1 237 €
Aktíva 19 566 €
Vlastný kapitál -5 843 €
Kontaktné informácie
Email chlebini@vnet.sk
Phone(s) 0903440500
Mobile phone(s) +421903440500, +421903534981, +421903701254
Fax(es) 0262410679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,805
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,805
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,949
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,949
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,710
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,205
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,088
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 146
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 146
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,805
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,081
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,683
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,869
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,035
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,237
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,886
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 962
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,924
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,204
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,204
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209
D. Služby (účtová skupina 51) -92
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -277
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328098 DIČ: 2020316760 IČ DPH: SK2020316760
 • Sídlo: COMMERCOOP, Bosákova 5, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 04.05.1992
  Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 04.05.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Marček 3 319 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ján Chlebo 3 319 € (50%) Robotnícka 8 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.05.1992
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.05.1992
   23.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   14.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   13.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   12.05.1994Nové sidlo:
   Bosákova 5 Bratislava 851 04
   11.05.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   COMMERCOOP, spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj stavebného materiálu, dreva, strojov a strojných zariadení, priemyselného tovaru, motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva k ním, trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom originálnom balení, tabaku a tabakových výrobkov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   stavebníctvo - výstavba bytových a občianských stavieb, HSV a PSV
   export - import, okrem komodít, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   zastupovanie fyzických a právnických osôb československých a zahraničných
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   03.05.1992Zrušené obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1992Nové sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   19.02.1992Zrušené sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia