Vytvoriť faktúru

ZYX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZYX
IČO 17328349
DIČ 2020803708
IČ DPH SK2020803708
Dátum vzniku 25 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZYX
Kalinčiakova 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 124 701 €
Zisk -40 105 €
Aktíva 29 128 €
Vlastný kapitál -50 166 €
Kontaktné informácie
Email zyxnet@zyxnet.sk
Phone(s) 0850111624, 0264461923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,019
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,019
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,494
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,864
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,864
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,789
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,736
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,736
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,841
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,427
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,414
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 384
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,897
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -48,269
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,804
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,105
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,166
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,204
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,552
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,552
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,890
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 797
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 483
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,482
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 958
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 124,701
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 118,347
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,302
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,208
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 113,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,333
D. Služby (účtová skupina 51) 13,981
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,282
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,359
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,570
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 710
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,133
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,133
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,507
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,434
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 658
O. Kurzové straty (563) 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 621
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,145
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328349 DIČ: 2020803708 IČ DPH: SK2020803708
 • Sídlo: ZYX, Kalinčiakova 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 23.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Boris Trokan 3 320 € (50%) Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
  Ing. Eva Trokanová 3 320 € (50%) Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2014Nové predmety činnosti:
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   vykonávanie odťahovej služby
   skladovanie
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie služby
   16.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   15.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   15.08.2009Nové obchodné meno:
   ZYX, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Trokan Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   Ing. Eva Trokanová Kalinčiakova 4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.07.2009
   14.08.2009Zrušené obchodné meno:
   L O T O S , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 37 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   09.05.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, distribúcia a predaj okamžitých lotérií so stieracími žrebmi
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Lubinská 30 Bratislava
   08.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   13.12.1994Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 37 Bratislava 821 09
   12.12.1994Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   06.10.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Trokan , CSc. Kalinčiakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Žiak Bystrický rad 1973/5 Zvolen
   05.10.1993Zrušené sidlo:
   Staromestská 5/D Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a služby obchodného zastúpenia v tuzemsku i zahraničí
   organizovanie a riadenie lotérií, distribúcia a predaj žrebov, včítane organizačno-technického a evidenčnoúčtovného zabezpečenia
   expertízna a poradenská činnosť pre podnikateľské aktivity
   zakladanie výrobných, obchodných a iných spoločností, vyhľadávanie partnerov a sprostredkovanie potrebných náležitostí
   vzdelávacia, propagačná, reklamná, vydavateľská a nakladateľská činnosť
   daňové poradenstvo, overovanie účtov /auditorstvo/ a oceňovanie majetku firiem
   zabezpečovanie služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva, financovania, rozpočtov, cien a kalkulácií, odvodov a daní atď.
   komplexné spracovanie a evidencia sociálnoekonomickej agendy a informácií potrebných pre fungovanie podnikateľských subjektov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol BURAJ Saratovská 19 Bratislava
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan TROKAN , CSc. Gorkého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   L O T O S , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staromestská 5/D Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a služby obchodného zastúpenia v tuzemsku i zahraničí
   organizovanie a riadenie lotérií, distribúcia a predaj žrebov, včítane organizačno-technického a evidenčnoúčtovného zabezpečenia
   expertízna a poradenská činnosť pre podnikateľské aktivity
   zakladanie výrobných, obchodných a iných spoločností, vyhľadávanie partnerov a sprostredkovanie potrebných náležitostí
   vzdelávacia, propagačná, reklamná, vydavateľská a nakladateľská činnosť
   daňové poradenstvo, overovanie účtov /auditorstvo/ a oceňovanie majetku firiem
   zabezpečovanie služieb v oblasti personalistiky, účtovníctva, financovania, rozpočtov, cien a kalkulácií, odvodov a daní atď.
   komplexné spracovanie a evidencia sociálnoekonomickej agendy a informácií potrebných pre fungovanie podnikateľských subjektov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol BURAJ Saratovská 19 Bratislava
   Mária Ostrihoňová Budatinská 3 Bratislava
   Ing. Ivan TROKAN , CSc. Gorkého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia