Vytvoriť faktúru

SOMO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOMO
IČO 17328519
DIČ 2020342962
IČ DPH SK2020342962
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMO
Pod brehmi 4
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 007 412 €
Zisk 19 858 €
Aktíva 3 056 379 €
Vlastný kapitál 162 612 €
Kontaktné informácie
Email ubytovanie@somo.sk
Webová stránka http://www.somo.sk
Phone(s) +421264284982
Mobile phone(s) +421905867254
Fax(es) 0264284982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,844,354
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,851,388
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 500
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,850,888
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 416,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,401,376
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,088
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 975,888
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 900
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 900
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 932,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 515,284
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,284
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 417,705
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,796
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,203
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,078
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,078
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,844,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,471
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 205,803
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 205,803
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 180,155
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,745
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -237,090
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 244,286
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -481,376
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,858
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,661,883
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 501,850
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,197
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 494,461
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 601,720
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,204,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,001,495
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,600
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,737
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,762
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,552
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,552
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232,494
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 109,495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,982,546
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,007,412
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,845
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,975,701
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,866
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,911,019
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,494
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 580,573
D. Služby (účtová skupina 51) 1,596,605
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 344,762
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 240,788
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 82,865
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,109
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 96,470
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 182,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 182,589
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 41,901
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,625
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 801,874
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,682
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 61,468
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 61,468
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,712
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,854
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328519 DIČ: 2020342962 IČ DPH: SK2020342962
 • Sídlo: SOMO, Pod brehmi 4, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31 26.10.1998
  Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05 21.10.2009
  Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 21.12.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ján Turčan 71 035 € (34.5%) Kvetná 1 Stupava 900 31
  Ing. Vladimír Tlčík 67 384 € (32.7%) Brančská 11 Bratislava 851 05
  Ing. Ľuboš Turčan 67 384 € (32.7%) Nad Lúčkami 27 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   21.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Brančská 11 Bratislava 851 05
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   05.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   18.02.2009Nové sidlo:
   Pod brehmi 4 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   17.02.2009Zrušené sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   01.07.2005Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová I. Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 10.06.2002
   30.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   12.02.2004Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby, permanentný make-up tela a tváre
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Tlčíková, rod. Turčanová Nejedlého 41 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.06.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Polianky 8 Bratislava 841 01
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   21.12.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Nejedlého 41 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Tlčík Nejedlého 41 Bratislava 841 02
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   26.10.1998Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvia Tlčíková Bazovského 24 Bratislava
   Ing. Ľuboš Turčan Nad Lúčkami 27 Bratislava
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Turčan Kvetná 1 Stupava 900 31
   Vladimír Tlčík Bazovského 24 Bratislava
   25.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   šitie odevov a ich doplnkov
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Saratovská 17 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   25.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   21.03.1996Nové predmety činnosti:
   šitie odevov a ich doplnkov
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   20.03.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   10.04.1995Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   verejná cestná nákladná doprava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zabezpečovanie stráženia a ochrany majetku a osôb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   SOMO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/Komplexné poskytovanie služieb zameraných na ochranu majetku, vecí a osôb, vrátane technických bezpečnostných systémov, ochrany objektov, prepravý peňažných hotovostí a iných hodnôt, strážnej čnnosti, poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti, inej špecifickej činnosti súvisiacej s týmto predmetom.
   b/Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   c/Služby občanom a organizáciam spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   d/Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej potreby za účelom obchodnej činnosti.
   e/Chov, výkup a predaj zvierat a iných živočíchov, pestovanie, výkup a predaj poľnohospodárskych produktov, lesných plodov a liečivých rastlín.
   f/Výroba, nákup, predaj a servis strojov, dopravných prostriedkov, agregátov a zariadení, stavebných materiálov, výrobkov z plastu, gumy, skla, dreva, kovov, keramických a chemických materiálov.
   g/Prevádzkovanie komplexných autoservisných služieb, vrátane nákupu a predaja náhradných dielov, odťahová služba.
   h/Komplexné vykonávanie a zabezpečovanie reštauračných, ubytovacích a turitických služieb, športu, kultúry a zábavy, reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo, kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické práce.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Turčan Bazovského 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia