Vytvoriť faktúru

Post Fotoservice - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Post Fotoservice
IČO 17328551
DIČ 2020301173
IČ DPH SK2020301173
Dátum vzniku 19 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Post Fotoservice
Krškanská 21
94901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 101 968 €
Zisk 1 709 €
Aktíva 61 243 €
Vlastný kapitál 15 302 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,769
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,396
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,430
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,937
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 9,937
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,694
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,694
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,694
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,373
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,746
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,769
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,011
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,746
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,748
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,709
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,703
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,043
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,208
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,208
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,194
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,292
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,049
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,615
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,045
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 55
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 101,928
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 101,968
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 101,928
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,534
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,518
D. Služby (účtová skupina 51) 42,150
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 45,905
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,403
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,036
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,466
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,063
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,063
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,657
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,300
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 433
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 433
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,669
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328551 DIČ: 2020301173 IČ DPH: SK2020301173
 • Sídlo: Post Fotoservice, Krškanská 21, 94901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.11.2005Nové sidlo:
   Krškanská 21 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   PANARA, s.r.o. Krškanská 21 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sáraz Bernolákova 10 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   14.11.2005Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   08.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   07.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   06.06.2002Nové obchodné meno:
   Post Fotoservice, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   05.06.2002Zrušené obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   16.06.1995Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, fotografického materiálu, fotokamier a batérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   15.06.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia