Vytvoriť faktúru

ASW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASW
IČO 17328616
DIČ 2020297444
IČ DPH SK2020297444
Dátum vzniku 01 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASW
Šulekova 24
81512
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 181 074 €
Zisk -10 218 €
Vlastný kapitál -160 915 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254435453, 0262523401
Fax(es) 0262523402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,351
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,143
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,521
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 23,521
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,935
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,735
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,735
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,687
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,439
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 208
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,351
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -185,064
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -182,149
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -182,149
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,218
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,633
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,633
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,420
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,207
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 190,607
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 190,607
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,703
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,139
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,758
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,272
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,272
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 160,288
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 181,074
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 160,288
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 186,413
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 120,675
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,857
D. Služby (účtová skupina 51) 26,621
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,401
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 116
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 494
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,365
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,339
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,135
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,938
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,443
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,443
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 495
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,258
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328616 DIČ: 2020297444 IČ DPH: SK2020297444
 • Sídlo: ASW, Šulekova 24, 81512, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava 30.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaromír Krajan 6 639 € (100%) Furdekova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1998
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   03.07.2001Nové sidlo:
   Šulekova 24 Bratislava 815 12
   02.07.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 815 12
   17.08.1998Nové obchodné meno:
   ASW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 815 12
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaromír Krajan Furdekova 8 Bratislava
   16.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ASW spol. s r.o., nákup a predaj ložísk
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 62 Bratislava 815 14
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   Jozef Auer 85 Hofkirchen Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   13.05.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   12.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov každého druhu, okrem tovarov na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, vrátane reexportu
   konzultačná a poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a v oblasti marketingu
   management
   sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s imými krajinami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.03.1992Nové sidlo:
   Červenej armády 62 Bratislava 815 14
   22.03.1992Zrušené sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava
   01.11.1991Nové obchodné meno:
   ASW spol. s r.o., nákup a predaj ložísk
   Nové sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov každého druhu, okrem tovarov na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, vrátane reexportu
   konzultačná a poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a v oblasti marketingu
   management
   sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s imými krajinami
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Krajanová Furdekova 8 Bratislava
   Jozef Auer 85 Hofkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia