Vytvoriť faktúru

DAPEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAPEK
IČO 17328764
DIČ 2020316496
IČ DPH SK2020316496
Dátum vzniku 12 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAPEK
Narcisova 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 505 €
Zisk -4 233 €
Aktíva 130 683 €
Vlastný kapitál -741 257 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243424689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,809
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 114,474
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 114,474
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,105
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 74,369
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,335
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 467
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 778
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 298
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,090
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,073
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,809
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -745,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 401
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 401
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -748,297
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,006
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -764,303
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,233
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 872,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 117,910
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 116,179
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,731
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 754,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,960
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 720,102
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,288
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,504
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,505
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,624
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,534
D. Služby (účtová skupina 51) 857
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,119
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,886
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 154
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,273
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328764 DIČ: 2020316496 IČ DPH: SK2020316496
 • Sídlo: DAPEK, Narcisova 3, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01 05.05.1997
  Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02 05.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stanislav Navrátil 10 624 € (80%) Tupolevova 15 Bratislava 851 01
  Gabriel Šándor 2 656 € (20%) Brižitská 8 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávanie a sprostredkovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie, okrem prevádzkovania verejných skladov
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   05.05.1997Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Gabriel Šándor Brižitská 8 Bratislava 841 02
   04.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   26.11.1993Nové sidlo:
   Narcisova 3 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Navrátil Tupolevova 15 Bratislava
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.06.1992Noví spoločníci:
   Jozefína Šandorová Brižitská 8 Bratislava
   29.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Firma LUB - CAR Macharova 11 Bratislava
   Firma Martinka - DAPEK Narcisova 3 Bratislava
   Jozefína Šandorová Dobšinského 16 Bratislava
   18.05.1992Noví spoločníci:
   Jozefína Šandorová Dobšinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1991Nové obchodné meno:
   DAPEK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a potravinárskych výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Firma LUB - CAR Macharova 11 Bratislava
   Firma Martinka - DAPEK Narcisova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia