Vytvoriť faktúru

ADT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADT
IČO 17328772
DIČ 2020296927
IČ DPH SK2020296927
Dátum vzniku 22 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADT
Šancova 42
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 909 €
Zisk -2 863 €
Aktíva 142 178 €
Vlastný kapitál 75 232 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252623511, +421252623512, +421252623513
Mobile phone(s) +421948661472, +421905661472, +421948411342
Fax(es) 0252623512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,909
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,909
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,334
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,061
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,180
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,757
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,077
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 133,970
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 72,370
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 67,926
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,863
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,600
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,760
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,389
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,622
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,310
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,984
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 153,909
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 150,909
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 154,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,937
C. Služby (účtová skupina 51) 30,601
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 100,725
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 162
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,090
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,847
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -453
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,371
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,451
M. Nákladové úroky (562) 1,238
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 213
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,450
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,903
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328772 DIČ: 2020296927 IČ DPH: SK2020296927
 • Sídlo: ADT, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28 22.10.1991
  Ing. Milan Motola SNP 16 Modra 900 01 22.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Baláž 2 214 € (33.3%) Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Milan Motola 2 213 € (33.3%) SNP 16 Modra 900 01
  Ing. Jozef Záhumenský 2 213 € (33.3%) Panská 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   28.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   22.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.10.1991
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.10.1991
   21.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Agátová 1829/6 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti auditora
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Anna Reháková Hurbanova 16 Trenčín
   Ing. Jozef Záhumenský Panská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Baláž Púpavova 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo
   vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch
   komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavová 47 Bratislava
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Ivan Olšina Púpavová 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.09.1992Nové sidlo:
   Lehotského 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo
   vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch
   komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Majerčík Bajkalská 2338/8 Poprad
   06.09.1992Zrušené sidlo:
   Púpavová 51 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo.
   Vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch.
   Komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky.
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   ADT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Púpavová 51 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Služby v oblasti účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo.
   Vykonávanie auditorstva v zmysle platných zákonov o auditoroch.
   Komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Baláž Púpavová 47 Bratislava
   Ing. Milan Motola SNP 16 Modra
   Ing. Ivan Olšina Púpavová 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia