Vytvoriť faktúru

ATYP INTERIÉR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATYP INTERIÉR
IČO 17328870
DIČ 2020363180
IČ DPH SK2020363180
Dátum vzniku 18 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATYP INTERIÉR
Smrečianska 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 503 €
Zisk 28 376 €
Vlastný kapitál 130 626 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903466840, +421903726019
Fax(es) 0252494900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,924
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,924
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,076
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,103,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 196,677
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,132
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,124,658
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,537
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 172,609
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -348,112
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,376
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,071,121
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,607
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,047,325
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99,831
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,192
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,240
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,938,062
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 109,503
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 39,900
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,603
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 69,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Služby (účtová skupina 51) 19,789
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,825
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,631
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,961
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,977
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 39,931
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,722
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,272
M. Nákladové úroky (562) 9,627
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 645
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,271
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,660
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,284
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328870 DIČ: 2020363180 IČ DPH: SK2020363180
 • Sídlo: ATYP INTERIÉR, Smrečianska 1, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02 12.06.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Milan Červeňák 172 609 € (100%) Sputnikova 23 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   15.03.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Žilinská 3 Bratislava 811 05
   30.01.2007Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   29.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   11.02.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Červeňáková Hroznová 4 Bratislava 831 01
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Milan Červeňák Sputníková 23 Bratislava 821 02
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   31.01.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodického časopisu
   26.10.1992Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1991Nové obchodné meno:
   ATYP INTERIÉR spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačno sprostredkovateľská a zastupovacia činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť, zahraničný dovoz a vývoz, s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov a činností všetkého druhu
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti architektúry
   poskytovanie služieb zahraničným osobám formou obchodno-zastupiteľskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v súvislosti s hlavným predmetom činnosti spoločnosti, t. j. v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   zakladanie alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberanie obchodného vedenia iných spoločností
   prevádzkovanie záložní podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Milan Červeňák Sputnikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ