Vytvoriť faktúru

BUMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUMA
IČO 17328926
DIČ 2020297961
IČ DPH SK2020297961
Dátum vzniku 02 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUMA
Lermontovova 17
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 237 €
Zisk -12 381 €
Aktíva 38 753 €
Vlastný kapitál -55 694 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254411306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,908
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,908
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,668
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,240
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 194
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -68,077
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,233
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,233
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,839
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,839
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,768
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,768
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,381
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,179
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,173
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 93,476
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 697
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,756
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 547
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 337
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,813
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,237
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,237
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,168
D. Služby (účtová skupina 51) 10,792
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,149
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,865
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 216
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,001
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 277
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 420
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -420
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,421
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17328926 DIČ: 2020297961 IČ DPH: SK2020297961
 • Sídlo: BUMA, Lermontovova 17, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava 07.10.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Buchel 6 639 € (100%) Rajčianska 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   13.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   Ing. Štefan Majchrák Lermontova 17 Bratislava
   30.03.1995Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.10.1993Nové sidlo:
   Lermontovova 17 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb;
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti (tovarov);
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   06.10.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1991Nové obchodné meno:
   BUMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Buchel Rajčianska 20 Bratislava
   Ing. Štefan Majchrák Lermontova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia