Vytvoriť faktúru

VLADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VLADA
Stav Zrušená
IČO 17329264
DIČ 2020341367
IČ DPH SK2020341367
Dátum vzniku 30 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VLADA
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 599 €
Aktíva 1 017 €
Vlastný kapitál -9 876 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 174
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 58
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 174
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,475
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 359
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,874
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,874
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,599
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,649
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,896
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,896
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,053
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 93
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 700
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 594
D. Služby (účtová skupina 51) 594
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -594
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -594
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -639
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,599
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
 • IČO:17329264 DIČ: 2020341367 IČ DPH: SK2020341367
 • Sídlo: VLADA, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2017Zrušené obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   26.05.2015Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   30.09.1991Nové obchodné meno:
   VLADA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným