Vytvoriť faktúru

LIBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIBRA
IČO 17329469
DIČ 2020325956
IČ DPH SK2020325956
Dátum vzniku 04 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIBRA
Kvetinárska 31
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 649 627 €
Zisk 6 892 €
Aktíva 480 313 €
Vlastný kapitál 403 230 €
Kontaktné informácie
Email libra@libra-vahy.sk
Webová stránka http://www.libra-vahy.sk
Phone(s) +421245520124, +421245527911
Fax(es) 0245520123, 0245527911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 260,948
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 260,948
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 57,279
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 259,290
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 84,716
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,388
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 520,238
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 354,058
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,954
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,954
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 312,118
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,094
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,892
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 166,180
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,686
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 42,208
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 115,357
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,300
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 19,353
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,704
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 133
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 649,627
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 528,142
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 93,947
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,970
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,568
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 634,258
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 261,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,646
C. Služby (účtová skupina 51) 158,754
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 118,016
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,330
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 32,664
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,426
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,335
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,369
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 147,602
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,602
M. Nákladové úroky (562) 2,550
N. Kurzové straty (563) 2,183
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 869
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,596
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,773
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,881
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17329469 DIČ: 2020325956 IČ DPH: SK2020325956
 • Sídlo: LIBRA, Kvetinárska 31, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CAMPESA, Sociedad Anónima 2 656 € (24.2%) Cova Solera Španielsko
  Jaroslav Humaj 1 328 € (12.1%) Nitrica 972 22
  Katarína Surmíková Tatranská 3 486 € (31.8%) Studené 577 Most pri Bratislave 900 46
  Maroš Tatranský 3 486 € (31.8%) Vodárenská 7/848 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2007Noví spoločníci:
   Katarína Surmíková Tatranská Studené 577 Most pri Bratislave 900 46
   Maroš Tatranský Vodárenská 7/848 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Surmíková Tatranská Studené 577 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 04.12.2003
   10.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51
   Maroš Tatranský Kadnárova 21 Bratislava 831 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 04.12.2003
   25.11.2005Nové sidlo:
   Kvetinárska 31 Bratislava 821 06
   24.11.2005Zrušené sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 825 12
   13.04.2004Noví spoločníci:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51
   Maroš Tatranský Kadnárova 21 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 04.12.2003
   12.04.2004Zrušeny spoločníci:
   František Šuba P.J.Šafárika 5 Šaľa 927 00
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 15.05.1992
   29.01.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Humaj 466 Nitrica 972 22
   František Šuba P.J.Šafárika 5 Šaľa 927 00
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Tatranská Kadnárova 61 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 15.05.1992
   28.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Tatranská - riaditeľka spoločnosti Kadnarová 61 Bratislava
   22.11.2001Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 825 12
   Nové predmety činnosti:
   výroba váh
   Noví spoločníci:
   CAMPESA, Sociedad Anónima Rubí Avenida Can Sucarrats Cova Solera Španielsko
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   21.11.2001Zrušené sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pristach Rumančíkova 26 Bratislava
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   RNDr. Ladislav Záhumenský Kadnárova 61 Bratislava
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   RNDr. Ladislav Záhumenský Kadnárova 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Technické služby Bratislava, spol. s r.o. Svätoplukova 31 Bratislava
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Jozef Macho Komenského 1172 Šoporňa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Ing. Ján Žember Ivana Krasku 10/13 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Petrová - zástupkyňa riaditeľky spoločnosti L. Szántóa 50 Bratislava
   16.07.1996Nové sidlo:
   Bazová 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Technické služby Bratislava, spol. s r.o. Svätoplukova 31 Bratislava
   Jaroslav Humaj 446 Nitrica
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Ing. Ján Žember Ivana Krasku 10/13 Prievidza
   15.07.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Prvá slovenská investičná a.s. Štúrova 5 Bratislava
   Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   24.11.1992Noví spoločníci:
   Prvá slovenská investičná a.s. Štúrova 5 Bratislava
   Jozef Macho Komenského 1172 Šoporňa
   Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   Ivan Pristach Rumančíkova 26 Bratislava
   František Šuba P.J. Šafárika 5 Šaľa
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Petrová - zástupkyňa riaditeľky spoločnosti L. Szántóa 50 Bratislava
   Eva Tatranská - riaditeľka spoločnosti Kadnarová 61 Bratislava
   23.11.1992Zrušeny spoločníci:
   -JUDr. Ľubomír Macejka Rajecká 40/c Bratislava
   -Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   -JUDr. Vladimír Šebo Palisády 41 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   LIBRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektotechnickej a inej produkcie
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb
   poskytovanie a sprostredkovanie komerčných a vedecko-technických informácií, - zastupovanie čsl. a zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a dovoz
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
   opavy a montáž váh všetkých druhov a tried presností, výroba a oprava obchodného závažia IV. a V. triedy presnosti
   vykonávanie drobných zámočníckych prác
   Noví spoločníci:
   -JUDr. Ľubomír Macejka Rajecká 40/c Bratislava
   -Mária Petrová L. Szántóa 50 Bratislava
   -JUDr. Vladimír Šebo Palisády 41 Bratislava
   Eva Tatranská Kadnarová 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia