Vytvoriť faktúru

ICC - Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICC - Bratislava
IČO 17329655
DIČ 2020300359
IČ DPH SK2020300359
Dátum vzniku 25 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICC - Bratislava
Hummelova 19
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 583 €
Aktíva 1 262 €
Vlastný kapitál -1 938 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254416755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 441
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 375
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 375
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 66
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,520
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,042
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,950
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,583
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,961
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,961
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,643
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,643
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,318
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 322
D. Služby (účtová skupina 51) 1,154
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,476
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,476
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,583
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17329655 DIČ: 2020300359 IČ DPH: SK2020300359
 • Sídlo: ICC - Bratislava, Hummelova 19, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03 25.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Anna Lukáčová 1 328 € (20%) Hummelova 19 Bratislava 811 03
  Ján Sura 1 328 € (20%) Ktiš
  Manfred Maier 1 328 € (20%) 1220 Viedeň Rakúska republika
  Gerhard Marek 1 328 € (20%) 1220 Viedeň Rakúska republika
  Gertraud Mörtl 1 328 € (20%) Viedeň Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2010Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
   opravy a údržba výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   správa počítačových sietí
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.10.1991
   22.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 25.10.1991
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ján Sura 25 Ktiš
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 25.10.1991
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   10.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Vazovova 20 Bratislava 811 07
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   stavebno montážne práce
   inžinierska činnosť, sprostr. v obl. stavebníctva, vybavenie interiérov a zariadenie interiérov
   podnikateľské poradenstvo
   nákup, predaj a sprostr.tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba stavebných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné a montážne práce, inžinierska asprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť -export import, výroba stavebných výrobkov, zariadenie a vybavenie interiérov,poradenstvo v podnikaní a v organizácii.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ICC - Bratislava, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hummelova 19 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebné a montážne práce, inžinierska asprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť -export import, výroba stavebných výrobkov, zariadenie a vybavenie interiérov,poradenstvo v podnikaní a v organizácii.
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Lukáčová Hummelova 19 Bratislava
   Ján Sura 25 Ktiš
   Manfred Maier Hirschstettnerstr. 19-21 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gerhard Marek Schiffmühlenstrasse 50/1/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Gertraud Mörtl Neuwaldeggerstrasse 26/2/7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia